Nyhetsarkiv

Utvalgsrapporten fra utvalget "Nye veteraner" overlevert SIOPS

Under et seminar på Stortinget i dag formiddag ble rapporten fra utvalget "Nye veteraner" overlevert til SIOPS fra utvalgsleder Robert Mood. SIOPS overleverte rapporten umiddelbart til Helsedirektøren, Forsvarsdepartementet og Forsvarets Veterantjeneste. Rapporten inneholder 16 konkrete tiltak knyttet til temaene forskning, forsvarets oppfølging, helse, arbeidsliv, yrkesskade, helhetlig oppfølging og erstatningsordninger.

I tillegg til utvalgsleder Mood har utvalget bestått av følgende personer:

Anne Kristine Bergem, Leder norsk psykiatrisk forening Kjetil Bragstad, Afghanistan-veteran, nå jusstudent

Per Elvestuen, Styreleder SIOPS

Pan Farmakis, Advokat, Langseth advokatfirma DA

Jon Ivar Kjellin, Sjef Sjøkrigsskolen

Frank Cato Lahti, Balkan-veteran, POC i SIOPS’ likemannsnettverk

Lars Lyster, Spesialrådgiver RVTS Øst

Veronica Nilsen, Afghanistan-veteran, nå politi

Rune Wenneberg, Hærens sjefssersjant

Mandatet til utvalget har vært å utarbeide  en plan for bedret veteranivaretakelse av "Nye veteraner" (tjenestegjort etter 2002) som faller inn under SIOPS' målgruppe. Utvalgets arbeid skal være forankret i organisasjonens formål og ta for seg:

1) Hvilke utfordringer denne gruppen veteraner har og hvordan disse utfordringene blir møtt i dag.

2) Hva som kan forbedres i eksisterende systemer.

3) Hva SIOPS kan bistå med for å bedre ivaretakelsen av denne gruppen.

Hele rapporten kan du lese her