Nyhetsarkiv

Politisk Paneldebatt: Soldaten og staten

I forbindelse med årets stortingsvalg inviterer Veteranforbundet SIOPS til politisk paneldebatt om ivaretakelse av veteraner den 30. august kl. 17.00 i SIOPS Info- og Ressurssenter, Kongens gate 3. Debatten har fått tittelen Soldaten og Staten.

Følgende politikere er så langt bekreftet i panelet:

Høyre: Hårek Elvenes 

Fremskrittspartiet: Kari Kjønaas Kjos

Venstre: Odd Einar Dørum

Sosialistisk Venstreparti: Petter Eide

Arbeiderpartiet: Audun Otterstad

Senterpartiet:Per Martin Sandtrøen 

Kristelig Folkeparti: Odd Jostein Sæter

Rødt: Erling Folkvord

Debatten ledes av Martin Giæver.

Debatten streames live på vår Facebook-side og debatten er åpen for alle interesserte.