Nyhetsarkiv

Nyutgivelse av rapporten "Nye veteraner"

For et år siden la SIOPS fram rapporten «Nye veteraner – når innsatsen ute gir utfordringer hjemme». Denne rapporten er utarbeidet av et bredt sammensatt fagutvalg, med stor kompetanse på nye generasjoner veteraner, samt skader og utfordringer etter tjeneste. Rapporten inneholder 16 konkrete tiltak, primært rettet inn mot tiltak som bidrar til å ta fatt i utfordringene før disse blir kroniske skader. Når vi nå gir ut rapporten på ny, med oppdateringer, er dette for å understreke viktigheten av å intensivere veteranarbeidet.

Vi kan ikke lene oss tilbake på stortingsmeldinger og handlingsplaner, men må gjøre mer av det som fungerer og tilpasse tiltakene til nye veterangruppers behov. Som bruker- og interesseorganisasjon for veteraner med skader og utfordringer mener SIOPS:

  1. Planperioden for veteraner må forlenges med nye, konkrete tiltak, spesielt på de områdene der manglene er tydeligst (helse, arbeidsliv, forebygging og forskning). Flere av tiltakene i rapporten «Nye veteraner» bør inkluderes i et slikt arbeid.
  2. Det må nedsettes et offentlig utvalg som gjennomgår det økonomisk vernet ved skade. Dette spørsmålet er vel så viktig for dagens nye og fremtidens veteraner. Veteranforbundet SIOPS har derfor vært i dialog med de største arbeidstakerorganisasjonene for stadig tjenestegjørende. Norges Offisersforbund (NOF), Befalets Fellesorganisasjon (BFO), Norsk Tjenestemannslag (NTL), Personell Forbundet (Pefo) og Veteranforbundet SIOPS har et felles innspill til dette arbeidet.

Les den nye utgaven av rapporten "Nye veteraner - når innsatsen ute gir utfordringer hjemme" her.

Artikkel om lansering av rapporten på Stortinget finner du her