Nyhetsarkiv

Åpnet brev til Forsvarsministeren fra SIOPS, NVIO og NROF

Veteranorganisasjonene SIOPS, NVIO og NROF har i dag sendt et åpent brev til Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen der vi tar opp behovet for en grundig evaluering av de gjeldene erstatnings- og kompensasjonsordningene, slik også en enstemmig utenriks- og forsvarskomité oppfordrer Regjeringen til i Innst. 7 S (2017-2018).

Det er organisasjonenes klare oppfatning at det må nedsettes et offentlig utvalg og at dette arbeidet resulterer i en NOU. Brevet til Forsvarsministeren er også sendt i kopi til alle stortingsgruppene.

Brevet til Forsvarsministeren kan du lese her.