Nyhetsarkiv

Ledig stilling: SIOPS søker ny generalsekretær!

Har du et strategisk blikk, og ønsker å være en sentral pådriver for anerkjennelse, hjelp og støtte til veteraner som lever med skader og utfordringer etter tjeneste i militære utenlandsoperasjoner? Veteranforbundet SIOPS søker ny generalsekretær. Vi søker en trygg og engasjert leder som, sammen med et godt lag av ansatte, tillitsvalgte og frivillige, vil sikre god drift og videre utvikling i en organisasjon med store ambisjoner på et viktig samfunnsområde. Søknadsfrist 20.06.

Arbeidsoppgaver

•Overordnet ansvar for strategisk planlegging og operativ virksomhet i organisasjonen

•Økonomi og personalansvar

•Bidra aktivt i inntektsarbeidet (herunder søknadsskriving, informasjon og markedsføring opp mot aktuelle sponsorer/økonomiske samarbeidspartnere)

•Administrativt ansvar for styremøter og landsmøte i organisasjonen

•Koordinering av myndighets- og mediekontakt

•Lede arbeidet med å sikre at organisasjonen er en tydelig og konstruktiv støttespiller for veteraner med skader og utfordringer etter tjeneste, og deres nærmeste 


Kvalifikasjoner

•Høyere utdanning

•Dokumentert ledererfaring, og solid erfaring fra formålsstyrte virksomheter. 

•Bred kjennskap til politiske prosesser.

•Erfaring fra økonomistyring og inntektsøkende arbeid.

•Solid samfunnsforståelse og kjennskap til frivillighetens rolle

Egenskaper

•Relasjonsbygger som samarbeider lett med ulike mennesker og aktører

•Gode kommunikasjonsferdigheter, både internt og eksternt

•Strukturert, fleksibel og løsningsorientert

•Evne til å motivere, inspirere og prioritere

Vi tilbyr 

Hvis du er den vi leter etter, vil du som generalsekretær i Veteranforbundet SIOPS bli en del av et trivelig og engasjert arbeidsmiljø. Du får varierte og utfordrende arbeidsoppgaver innenfor et samfunnsområde som betyr mye for mange. 

Ta gjerne kontakt med våre rekrutteringsrådgivere hos Hodejegerne Møllerstad Christiansen, Dag Strømberg, tlf 406 46 408 eller Gro Møllerstad, tlf 915 59 752 dersom du har spørsmål.

Om arbeidsgiveren 

Veteranforbundet SIOPS - Skadde i internasjonale operasjoner er den toneangivende politiske veteranorganisasjonen i Norge innenfor rettigheter, helseoppfølging, ivaretakelse og forebygging av skader. Veteranforbundet SIOPS arbeider i skjæringspunktet mellom Forsvaret og sivilsamfunnet, og har som mål at alle veteraner skal komme helt hjem. Gjennom utstrakt myndighetskontakt og samarbeid med relevante fagmiljøer bidrar organisasjonen til et styrket vern for veteraner med skader og utfordringer etter tjeneste. 

Like viktig er vårt lavterskeltilbud om råd og støtte til veteraner og pårørende. Våre tilbud baserer seg på likepersonstøtte og bistand til å finne fram til rett instans i tjenesteapparatet, enten det er spørsmål om helse, økonomi, sosialt, arbeidsliv, eller rettigheter.

Organisasjonen holder til i SIOPS Info- og Ressurssenter, sentralt i Oslo sentrum. I løpet av sommeren vil dette senteret bli flyttet til nye og større lokaler i Oslo sentrum som er meget egnet for organisasjonens utstrakte møtevirksomhet, med bl.a. foredrag, debatter, faglige og  sosiale treff åpne for alle som er opptatt av anerkjennelse og ivaretakelse av våre veteraner.

Søk stillingen her.