Nyhetsarkiv

Høring om klageadgang for veteraner skadet etter 2010

Partiene Rødt og Sosialistisk Venstreparti har fremmet hvert sitt representantforslag som vil gi veteraner skadet etter 2010 muligheten til å påklage avslag fra Statens Pensjonskasse. Per i dag er det kun veteraner som faller inn under den særskilte kompensasjonsordningen  (1978 -2009), men dette gjelder ikke veteranene skadet etter 2010 som omfattes av Forsvarsloven. Veteranforbundet SIOPS har ved flere anledninger påpekt denne urettferdigheten, og vi gleder oss over at dette endelig blir tatt opp i Stortinget.  

Den 04. juni avholdes det høring om de to representantforslagene der SIOPS skal delta. Du kan lese vårt høringsnotat her.

Organisasjonene SIOPS, NVIO, NOF, BFO, NTL Forsvaret og Parat Forsvaret har i tillegg skrevet en uttalelse der vi oppfordrer samtlige partier på Stortinget til å stemme for representantforslagene. Uttalelsen kan lese her.

Høringen er åpen for publikum og det er ikke nødvendig å melde seg på høringen. Vi oppfordrer alle veteraner, pårørende og støttespillere til å møte opp på høringen for å vise sin støtte. Høringen finner sted i Stortingets komitéhus, Akersgata. 18. Høringssal 1. Høringen begynner 13.00. Grunnet Stortingets sikkerhetskontroll anbefaler vi alle å møte opp 15- 20 minutter før høringen begynner.