Nyhetsarkiv

Behov for videreføring av Veterankontakt Oslo/Akershus!

Fra og med 1. juli er stillingen som Veterankontakt Oslo og Akershus avviklet. Dette er meget synd for veteranarbeidet. Snarere enn å avvikle et slikt tiltak, burde Arbeids- og velferdsdirektoratet gjennomføre en grundig evaluering av dette pilotprosjektet og se på mulighetene for at flere landsdeler kan få en Veterankontakt i NAV som veteraner kan kontakte direkte. Et stort antall tilbakemeldinger viser at Veterankontakter i NAV trengs!

SIOPS har den siste tiden mottatt et stort antall tilbakemeldinger fra veteraner og deres pårørende, om hvor stor betydning veterankontakten i Oslo/Akershus har hatt for dem. Her blir det trukket fram at hjelpen fra veterankontakten har bidratt positivt til kontakten med lokalt NAV kontor og vært en god støtte for enkeltmennesker i møte med NAV. Flere melder om bistand til å komme i behandling, eller støtte i møte med arbeidsgiver vedr. tilrettelegging på arbeidsplassen. Tidlig innsats og effektiv samhandling er sentralt for å nå frem til yngre veteraner. Tilbakemeldinger vi har mottatt tyder på at ordningen med Veterankontakt i NAV er meget positivt for å nå disse målsetningene. Vi mener derfor at denne ordningen bør videreføres. Les SIOPS brev til Arbeids- og Velferdsdirektoratet på våre nettsider.