Nyhetsarkiv

Klagenemnda påberoper foreldelse selv om vilkårene for kompensasjon syntes å være oppfylt

I et ferskt vedtak fra klagenemnda blir det påberopt foreldelse. I vedtaket fra klagenemnda kommer det tydelig fram at veteranene ville hatt utsikter til å få innvilget kompensasjon dersom kravet hadde vært fremmet tidligere. Dette er etter vår mening stikk i strid med de forsikringer som har kommet fra Forsvarsdeparetementet om hvordan forelselse skal praktiseres.

Forsvarsdepartementet har ved flere anledninger uttalt at det ikke skal påberopes foreldelse i kompensasjonssaker der vilkårene for kompensasjon ellers er oppfylt. SIOPS ser derfor med stor bekymring på at klagenemnda nå i en sak har påberopt foreldelse til tross for at de mener at veteranen ville fått innvilget kompensasjon dersom han  hadde meldt kravet tidligere. Det har i lengre tid vært tatt opp fra ulike hold at vi nå er vitne til en innstramming i kompensasjons- og erstatningssakene, men vi har ikke tidligere vært vitne til at foreldelse har vært påberopt når vilkårenene for kompensasjon ellers syntes å være oppfylt. Vi har derfor i dag sendt et brev til Forsvarsdepartementet der vi tar opp dette og ber om en redegjørelse fra departementet om praktiseringen av foreldelse. Brevet kan du lese nedenfor.

Brev til Forsvarsdepartementet om bruk av foreldelse i klagenemnda

Svaret til Forsvarsdepartementet om bruk av foreldelse i klagenemnda.