Nyhetsarkiv

Veterankontakt, krigsskadepensjon og helsetilbud og tema under årets budsjetthøringer

Veteranforbundet SIOPS har holdt innlegg i arbeids- og sosialkomiteen, helse- og omsorgskomiteen og utenriks- og forsvarskomiteen i forbindelse med forslag til Statsbudsjettet for 2019. Statsbudsjettet er styrende for Norges økonomi det neste året og legger føringer for hva som vil bli prioritert i 2019. Forslaget til Statsbudsjettet for 2019 har kun noen deskriptive uttalelser om veteraner, og ingen konkrete tiltak for skadde veteraner. Det var av den grunn særdeles viktige at vi kom tydelige og konkrete budskap til politikerne i de ulike komiteene. 

Den 16. oktober deltok fungerende generalsekretær Gisle Bruknapp på høring i arbeids- og sosialkomiteen. Under høringen kommer ba vi komiteen om å avsette midler til å videreføre det vellykkede tiltaket med Veterankontakt i NAV for Oslo og Akershus. Dette er tiltak 13 i oppfølgingsplanen "I tjeneste for Norge", en plan som er vedtatt videreført ut 2019, men uten at det er avsatt midler til denne viktige stillingen. Nedenfor ser du SIOPS' innlegg i arbeids- og sosialkomiteen. 

Dagen etter deltok fungerende generalsekretær Gisle Bruknapp på høring i utenriks- og forsvarskomiteen. Under denne høringen var tema innstramminger i kompensasjonsordningen, og at krigsskadepensjon må være et tema i evalueringen av kompensasjons- og erstatningsordningene som begynner i 2019. Vi opplevde at krigsskadepensjon var et tema som engasjerte flere politikere og SIOPS kommer til å arbeide med å lage et forslag til en god modell for en modernisert form for krigsskadepensjon. Vårt innlegg i utenriks- og forsvarskomiteen ser du nedenfor.

Runden på Stortinget ble avsluttet med høring i helse- og omsorgskomiteen den 18.oktober. Her deltok rådgiver Arne Ørum og fungerende generalsekretær Gisle Bruknapp. Hovedbudskapet under denne høringen var myndighetens manglende satsing på kompetanseheving for leger og psykologer om veteraners psykiske helse. Også under denne høringen var det flere spørsmål og kommentarer fra stortingsrepresentantene. Opptak fra høringen ligger nedenfor.