Nyhetsarkiv

Nyttårshilsen fra generalsekretæren - 2019 blir et spennende år for SIOPS

Hei alle

Jeg håper dere har hatt en koselig og rolig juleferie, og jeg ønsker dere alt det beste for 2019.

For meg personlig er det en glede å starte opp som ny generalsekretær i SIOPS fra 1. januar. Dette er noe jeg har sett frem til den senere tid, og endelig er jeg i gang. Å få arbeide med og bedre vilkårene for de som har blitt skadet i internasjonale operasjoner, enten fysisk eller psykisk, ser jeg på som særdeles viktig – både i et samfunnsperspektiv, og for den enkelte skadde veteran med sine pårørende. Det krever ydmykhet og fokus fra oss i administrasjonen.

Jeg takker styreleder Per Elvestuen og styret for tillitten, og jeg skal gjøre mitt ytterste for å leve opp til forventingene. Jeg overtar stafettpinnen etter Heidi Hovland Bergfald, som sluttet sommeren 2018 etter nesten seks år som generalsekretær. På vegne av SIOPS berømmer jeg Heidi for hennes store engasjement og meget gode lederskap. Mange viktige saker ble behandlet og realisert i hennes periode. Jeg takker også Gisle som har vært fungerende generalsekretær fra sommeren 2018.

Året 2019 blir interessant og spennende for SIOPS på flere måter. Vi er nå i sluttfasen med å klargjøre våre nye lokaler i Kongens gate 9. Vi skal flytte inn pr 15. januar, og da flytter vi ut fra de midlertidige lokalene på Helsfyr. All ære til de som fortjener det ifm formidabelt dugnadsarbeid i Kongens gate 9. Jeg nevner spesielt Morten Berg som har påtatt seg koordineringsarbeidet for ferdigstilling av de nye lokalene, samt Nils Jacob Hundstad som har skrudd sammen kjøkkenet. Men, det er mange andre frivillige bidragsytere også som fortjener ros, og jeg retter en stor takk til alle som har deltatt. Vi trenger fortsatt frivillig innsats med maling av lokalene, og de som har anledning kan ta direkte kontakt med Morten.

Lokalene i Kongens gate 9 er romslige, nyoppusset, moderne og tilpasset SIOPS sine behov, og de er et synlig bevis på den strategi som styret og administrasjonen ved Per og Heidi har hatt over tid. Kongens gate 9 vil gi oss helt nye muligheter til å møte våre veteraner og pårørende i fine og egnede lokaler sentralt i Oslo, og jeg oppfordrer alle til å stikke innom ved anledning etter at vi er på plass. Vi får også helt nye muligheter til å avholde temakvelder, faglige og sosiale samlinger, møter med politikere, Forsvaret og andre samarbeidspartnere i våre egne lokaler. Hjemmesonen skal også ha et fast kontor i våre nye lokaler. Vi skal ha en offisiell åpning etterhvert, og vi vil annonsere det nærmere når alle detaljer er på plass.

For driftsåret 2019 har vi fått økonomisk støtte fra Veterantjenesten for flere viktige arrangementer og mestringsaktiviteter. Nevner her spesielt videreføring av SIOPS likepersonsnettverket, veteranseilasen, på hjul med veteraner, åpne temamøter samt fagsamling/seminarer. Det vil kreve mye fokus og innsats for å levere med høy kvalitet til beste for de veteraner som skal delta på de ulike arrangementer, og dette vil bli prioritert.

Det er allerede innkalt til landsmøte i SIOPS lørdag 6. april, og det blir en viktig milepæl. Flere i styret står på valg, og ny strategi og handlingsplan for de kommende år må diskuteres og vedtas der. For meg vil det være viktig å få på plass en klar strategi med prioriterte områder vi skal fokusere mot, og forsøke å få gjennomslag for, slik at vilkårene for våre skadde veteraner skal bedres ytterligere på sikt. Det blir med andre ord et viktig landsmøte, og administrasjonen vil sammen med styret vektlegge forberedelser frem til april.

Som ny generalsekretær i SIOPS vil jeg være fokusert på et best mulig samarbeid med alle aktørene som arbeider med veteransaker fra ulike hold. Jeg har stor tro på viktigheten av å forstå og respektere alle aktørene og deres formål og fokusområder, og at vi i viktige saker bør forene våre krefter og fremme de samlet for å skape større kraft og tyngde bak våre fanesaker og vår argumentasjon. Jeg vil derfor i første kvartal bruke tid på å bygge opp mitt nettverk med nøkkelpersoner internt i SIOPS, politikere og beslutningstakere, og ikke minst med våre eksterne samarbeidspartnere og støttespillere. Dette ser jeg frem til.

Jeg vil også ha søkelys på at SIOPS skal fremstå og oppfattes i det offentlige rom, og blant våre politikere og beslutningstakere, som en profesjonell og troverdig støtteorganisasjon til våre skadde veteraner fra internasjonale operasjoner. Videre at vi skal oppfattes og omtales som en seriøs og pålitelig veteranorganisasjon med høy kompetanse, stor drivkraft og stå på vilje. Med andre ord – SIOPS skal skape merverdi. Slik har det vært de senere år – og slik skal det også være i fremtiden.

En annen prioritert sak for oss er at Forsvarsdepartementet skal utarbeide ny langtidsmelding for Forsvarets videre utvikling i perioden 2021-24. Det forventes at Regjeringen legger frem forslag til ny langtidsplan for Stortinget våren 2020, og at den behandles sommer/høst samme år. Dette er et viktig politisk dokument, og jeg vil være opptatt av at den også må inneholde sentrale forhold knyttet til veteransaken. Innspillene fra SIOPS til dokumentet må vi utforme og innmelde frem mot høsten i inneværende år. Dette vil vi komme nærmere tilbake til senere i mer detalj.

Avslutningsvis nevner jeg at bemanningen i administrasjonen er litt utfordrende i første kvartal. Ruth Helen Thorheim har dessverre sluttet for å få en arbeidsplass nærmere sitt hjemsted. Jeg takker henne for flott innsats gjennom mange år, og vi ønsker henne lykke til med nye utfordringer. Hennes erstatter blir Marie Rolandsen som starter opp i slutten på februar. Hun har en spennende bakgrunn, og vi ser frem til å få henne med i fellesskapet i SIOPS. Gisle er for tiden i pappapermisjon frem til slutten av februar. Derfor er det bare Arne og meg i administrasjonen frem til mars, og jeg selv er på opplæring med mange nye inntrykk og bratt læringskurve. Men, det nye teamet skal bli veldig bra, og vi er snart fullt bemannet.

Jeg ser frem til å møte dere.

Mvh Øystein K. Wemberg

Generalsekretær SIOPS