Nyhetsarkiv

Ny rådgiver i SIOPS - Marie Gjerde Rolandsen

25. februar starter Marie Gjerde Rolandsen i stillingen som rådgiver i Veteranforbundet SIOPS.

Marie er 30 år og har en mastergrad i europastudier. Hun kommer nå fra stillingen som organisasjonsrådgiver i Norsk Studentorganisasjon, som er den nasjonale interesse-organisasjonen for norske studenter. Der har hun arbeidet med blant annet oppfølging og opplæring av frivillige, og bistått den politiske ledelsen i organisasjonen i forhold til arbeidet opp mot myndighetene. Hun har ellers erfaring med kommunikasjonsarbeid, ulike prosjekter innen studentpolitikk og har et godt nettverk innen politikk og media.

Generalsekretær i SIOPS, Øystein K. Wemberg, er strålende fornøyd med at Marie starter opp som rådgiver i SIOPS. Det er viktig at vi nå igjen får en kvinne inn i administrasjonen vår, og Marie har veldig relevant bakgrunn for oss. Hun vil bli en ny ressurs for organisasjonen vår, ikke minst med sin kompetanse og nettverk innen kommunikasjonsarbeid og prosjektledelse. Digital kommunikasjon er et område vi stadig kan og må forbedre oss på sier Wemberg, for å nå ut til våre medlemmer, støttespillere og myndighetsorganer på en god og effektiv måte.

Marie skal også arbeide opp mot likemannsnettverket i SIOPS (point og contacts – POC’s) som er en bærebjelke for organisasjonen. Dette nettverket består av skadde veteraner som er tilgjengelig for å bistå andre som har utfordringer etter internasjonale operasjoner. POC nettverket må utvikles, og vi må styrke kompetansen til våre POC’er. Det blir en viktig oppgave for Marie å arbeide videre med fremover.