Styret

Landsmøtet er forbundets øverste organ

Veteranforbundet SIOPS er en medlemsorganisasjon. Medlemmene er gjennom Landsmøtet forbundets øverste organ. Landsmøtet avholdes hvert år, vedtar Handlingsplanen og velger blant annet styret, kontrollkomité, valgkomité og revisor. Her kan du lese vedtekter for organisasjonen.

Tillitsvalgte i SIOPS 2017/2018

Styreleder:
Per Elvestuen

Nestleder:
Per Otto Olsen

Øvrige styremedlemmer:
Roger Helmers Karlsen , Knut Bendiksen, Ketil Blomlie, Veronica Nilsen, Runar Karlsen, Anders Grindaker og Hanne Kristine Moe

Kontrollkomité:
Leder: Bjørn Pettersen
Øvrige medlemmer: Kjell Fredriksen

Valgkomité:
Leder: Odd Arne Aas
Øvrige medlemmer: Jo Ellegård, Tom Erik Løkken og Arnstein Forodden