Styret

Landsmøtet er forbundets øverste organ

Veteranforbundet SIOPS er en medlemsorganisasjon. Medlemmene er gjennom Landsmøtet forbundets øverste organ. Landsmøtet avholdes hvert år, vedtar Handlingsplanen og velger blant annet styret, kontrollkomité, valgkomité og revisor. Her kan du lese vedtekter for organisasjonen.

Tillitsvalgte i SIOPS 2018/2019

Styreleder: Per Elvestuen

Nestleder: Morten Berg

Øvrige styremedlemmer: Knut Olav Wågsås , Knut Bendiksen, Ketil Blomlie, Veronica Nilsen, Runar Karlsen, Anders Grindaker og Hanne Kristine Moe

Kontrollkomité:
Leder: Bjørn Pettersen
Øvrige medlemmer: Jørgen Foss

Valgkomité:
Leder: Petter Kjendlie
Øvrige medlemmer: Johnny Warholm, Tom Erik Løkken og Arnstein Forodden