Helse

Innhold

Innledning

Eksempel:
Karl er 36 år gammel. Etter at Karl kom tilbake fra tjeneste i Afghanistan har han vært i full jobb. Han er samboer og har to barn. Siste året har det imidlertid vært mye stress på jobben, og samboeren har begynt å snakke om å gå fra ham. Karl har store problemer med å få sove, og har blitt avhengig av alkohol for å klare å sove. Dette har nå blitt påpekt som problematisk fra hans nærmeste. Den tunge situasjonen har ført til at Karl har begynt å drømme og tenke mye tilbake på ting han opplevde i tjeneste for noen år siden. Han isolerer seg, og forsøker å unngå de fleste sosiale situasjoner. Det er for krevende å omgås andre, der det forventes at han har det bra og kan bidra med noe positivt.”

Kjenner du deg igjen? Mange som har vært ute i tjeneste opplever å få problemer som søvnvansker, angst, sterk irritasjon, depresjon, sosial isolasjon osv. Dette er ikke nødvendigvis er merkbare i det man kommer hjem, men kan komme til overflaten etter noe tid. Eller de er merkbare, men oppleves ikke som et problem for deg.

Ta kontakt med oss!

Dersom du kjenner deg igjen i eksempelet ovenfor er det meget viktig at du tar kontakt med oss. Psykiske belastningsskader etter internasjonale operasjoner er noe som oppdages og erkjennes over tid. For mange kan denne erkjennelsesprosessen være lang og tøff, og man sitter ofte igjen med følelsen av man er den eneste som har det slik og at det ingen forstår en. I tillegg kan det virke meget tungt å begynne og navigere seg i helsevesenet. Beklageligvis gir noen opp, med den konsekvens at de ikke får tilfredsstillende behandling. Slik behøver det nødvendigvis ikke være. Ta kontakt med oss i SIOPS! Vi har et behandlernettverk bestående av leger og psykologer som er kurset i veteraners psykiske helse. Vår kunnskap om helsevesenet og hjelpeapparatet kan hjelpe deg.  

Helseproblemer som kan forekomme etter tjeneste i INTOPS

Søvnproblemer

Noen opplever store problemer med søvnen. Det kan være generelt problem med å få sove natten gjennom, problemer med innsoving eller opplevelse av dårlig søvn. Søvnproblemer kan ha mange årsaker, men ofte skyldes det angst og spenningstilstander som gir problemer med innsoving. Kanskje har du tankekjør som skyldes personlige problemer som konflikter, økonomiske bekymringer, stress og lignende. Medikamenter og alkohol kan også ødelegge søvnen. Hvis du har problemer med søvnen din kan du få hjelp. Snakk med noen du har tillit til om problemet, og kontakt legen din for å få hjelp til videre behandling.

Angst og depresjoner

Er du plaget av en stadig følelse av nervøsitet, ubehag og angst som du ikke riktig kan forklare? Har du mange kroppslige plager i forbindelse med dette? Angst er en tilstand som gjør hverdagene vanskelige å takle. Angst kan fortone seg som sterk frykt, både for andre mennesker, for spesielle situasjoner, for rom og for åpne plasser. Angst kan igjen gi depresjoner, og omvendt. Ofte er det vanskelig å si om en har angst eller depresjon fordi den oppleves diffus, eller forbigående. Kanskje du bare er nedstemt?

Vanlige symptomer på depresjon er:

 • Følelse av tristhet og nedstemthet
 • Manglende interesse på ting som tidligere har vært interessante
 • Slapphet
 • Tretthet
 • Manglende initiativ
 • Manglende appetitt
 • Manglende sexlyst
 • Skyldfølelser og selvbebreidelse
 • Redusert selvtillit
 • Konsentrasjonsvansker
 • Irritasjon og kort lunte
 • Selvmordstanker

Hvis du lurer på om du har angst, så bør du forklare din fastlege hvordan du har det og hva du kjenner på, så vil legen hjelpe deg til å finne ut om dette er angstrelaterte plager. Du behøver slett ikke selv å finne av om du har angst eller ikke. Du har det slik du har det, og du kjenner det du kjenner. Din jobb er å få forklart dette til legen din, så kan hun/han sette deg i kontakt med riktige instanser for å få hjelp.

Posttraumatisk stresslidelse (PTSD)

Hendelser som kan føre til utvikling av PTSD er krig, store ødeleggelser, terroristangrep, vitne til død, voldtekt, tortur, alvorlige ulykker, opphold i flyktningeleir eller naturkatastrofer.
PTSD er en ikke sjelden kronisk tilstand som kan oppstå etter alvorlige eller langvarige psykiske traumer, som ulykker, krig, katastrofer og overgrep, eller langt mindre ulykker men med en skremmende trussel mot liv. Diagnosen kjennetegnes ved stadig gjenopplevelse (flashbacks) av den skremmende hendelsen både i våken tilstand og mareritt under søvn, i tillegg unngår du kanskje handlinger eller situasjoner som minner om hendelsen. Man utvikler økt indre stressnivå, irritabilitet, søvnproblemer, konsentrasjonsvansker og humørsvingninger.

Enkelte situasjoner kan minne deg om den traumatiske hendelsen. Det fører til at du holder seg unna slike situasjoner. Dette kan for eksempel være filmer på TV eller kino, tog eller flyreiser, lyden av helikopter eller store folkemengder. Det viktigste med PTSD er å gjenkjenne det. (Du kan lese en god artikkel om PTSD her og se SIOPS' informasjonsfilmer om PTSD her.) Det kan være vanskelig, særlig dersom symptomene kommer lang tid etter hendelsen, og du selv ikke opplyser om mareritt og gjenopplevelser når du er hos legen. Det er viktig at du forklarer sammenhengen mellom det du har opplevd. Det er ekstremt viktig at du forteller legen din at du har vært ute, for å få hjelp på riktig sted, og bli henvist til de som har erfaring. For å få hjelp, ta kontakt med din fastlege, som bør henvise deg til en psykolog eller psykiater med spesiell interesse for og kompetanse om traumer og traumebehandling.

Rus

Er du usikker på om ditt alkoholforbruk har gått for langt? Mange veteraner bruker alkohol som en slags ”selvmedisinering”. Det hjelper for å få sove, for å slappe av og for å få tankene over på noe annet. Det kan også hjelpe i sosiale sammenhenger. Forbruket kan imidlertid bli et ekstra problem dersom det har utviklet seg til en avhengighet, fordi alkohol også kan skape angst. Det blir en vond sirkel.

Noen typiske tegn på at alkoholforbruket er i ferd med å bli skadelig:

 1. Ditt alkoholbruk fører til at dine relasjoner fungerer dårlig, det vil si sosiale konsekvenser
 2. Din partner mener du har et problem og prøver å få deg til å drikke mindre
 3. Din partner føler seg truet
 4. Din adferd endres i en uheldig retning under alkoholpåvirkning
 5. Problemer med blackout
 6. Du har selv bekymringer omkring ditt forhold til alkohol

Heldigvis er det mange steder du kan få hjelp. Noen trenger jevnlige samtaler med fagfolk, andre vil være i behov for behandling over tid. Oversikt over hvor du kan få hjelp finnes på Rustiltak. Husk at du må ha henvisning fra primærlege for å komme til en av ruspoliklinikkene.

Sosial isolasjon

Det er ikke uvanlig og i perioder, korte eller lengre, å isolere seg fra omverden. Du har kanskje nok med egne tanker og problemer, og vil ikke plage andre med disse? Eller kanskje du rett og slett tenker at det er ingen som vil forstå. Hjemmet blir en komfortsone som det kan være vanskelig å komme ut av. Dessverre er isolasjonen med på å forsterke mange av problemene, nettopp fordi en blir alene med dem. Isolasjonen går ut over menneskelig kontakt, fysisk aktivitet og kanskje også arbeidsevnen din.

Konsentrasjonsvansker

Fem minutter med en oppgave, og tankene er et helt annet sted? Du er ikke alene om å miste fokus og slite med å konsentrere deg. Tankene blir lett avbrutt av nye tanker, og timene flyr uten at du har fått utført noe som helst. Er det gjenkjennelig? Konsentrasjonsvanskene kan gå ut over arbeidssituasjonen din, hjemmesituasjonen din, søvn, du kan bli stressa av det, eller du kan bli slapp. Uansett konsekvenser, er det ikke en positiv tilstand å være i. Og dette handler ofte om at en har ubearbeidede ting i hodet, som tar for mye oppmerksomhet. Snakk med noen! Snakk med legen din. Selv om konsentrasjonsvansker ikke er en sykdom, kan det forsterke andre problemstillinger. Og det er summen av vanskelige ting som til slutt på virker din allmenntilstand.