SIOPS i media

Intervju i forbindelse med På hjul med veteraner

I forbindelse med sykkelturen "På hjul med veteraner" som blir arrangert på frigjørings- og veterandagen ble veteranene Tom Torgersen og John Bratli intervjuet av NRK. Intervjuet kan du se her.