SIOPS i media

Her finner du et utvalg av oppslag i medier med Veteranforbundet SIOPS.
Andre relevante saker om veteraner blir også lagt ut her.

Vil ha kamptolkene opp i Stortinget

Saken om de gjenværende kamptolkene kan havne i Stortinget . Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet, Venstre, Kristelig Folkeparti og Miljøpartiet De Grønne jobber med forslaget som skal gi de 26 afghanske kamptolkene oppholds- og arbeidstillatelse i Norge.

- Det har vært en utfordring å få politikere til å forstå at denne saken ikke dreier seg om innvandring, men beskyttelse for 26 mennesker som har gjort en viktig jobb for Norge. Saken er prinsipielt viktig, for det vil være vanskelig å se folk i øynene neste gang vi skal ansette tolker i nye operasjoner for Norge, sier rådgiver i SIOPS Arve Aasbak til Lindesnes Avis.

Risikerte livet for Norge – nektes opphold i landet

Kun halvparten av de afghanske tolkene som jobbet for norske styrker i Afghanistan har fått beskyttelse i Norge, kunne TV2 melde 22.11.14. Det er i dag 26 tidligere Afghanske kamptolker som må leve i skjul på grunn av den jobben de har utført for den norske stat og det norske forsvaret.

- Vi må få dem hjem. De risikerer livet sitt, er truet der hvor de er i dag. Unge gutter som har tjenestegjort for oss. Det er et spørsmål om anstendighet, sier styreleder i SIOPS Frode Geitvik til TV2.

 

Veteraner får egen NAV-kontakt

Regjeringen starter et prøveprosjekt hvor Nav-kontor får en egen veterankontakt for å håndtere henvendelser fra soldater fra internasjonale operasjoner.

– Når vi vet at cirka ti prosent av veteranene som har vært i Afghanistan er i Nav-systemet, så er det viktig at man tar tak i dette og finner ut hva som er årsaken. Jobben er ikke ferdig idet soldatene lander på Gardermoen igjen, sier styremedlem i SIOPS Jøran Dahl til NRK

NHO service med tiltak for veteraner

NHO Service har tatt initiativ til et eget prosjekt som har til hensikt å få raskt og smidig over i det sivile arbeidslivet. Prosjektet retter seg både mot de midlertige ansatte i forsvaret, sivile veteraner uten skade og sivile veteraner med skade. Veteranforbundet SIOPS bidrar sterkt i dette prosjektet, og på NHO sine nettsider kan du lese mer om prosjektet.

Kan gjeninnføre krigspensjon

Regjeringen skal nå utrede muligheten for innføring av krigspensjon for veteraner fra internasjonale operasjoner.

-Fra første stund har vi jobbet for en ordning med krigspensjon, som alternativ til uføretrygd,sier talsperson i SIOPS Anders Grindaker til Bergens Tidende.

Hele saken i Bergens Tidende den 26. august leser du her.