Nyhetsarkiv 2014

Underskriftskampanje for de gjenværende kamptolkene

Arve Aasbak møtte opp på Gardermoen i juni i år for å ta imot kamptolken Faizullah Muradi. Nå arbeider han og alle i SIOPS med å sikre beskyttelse for resten av kamptolkene.

SIOPS har i lengre tid engasjert seg i situasjonen til de 26 afghanske kamptolkene som er igjen i Afghanistan etter at Norge har trukket sine styrker ut av landet. Av i alt 50 kamptolker er det 23 som har fått oppholdstillatelse i Norge, men det er altså 26 stykker som har fått avslag på sine søknader uten at noen grunn er oppgitt. De som er igjen i landet har jobbet sammen med, og i de samme områdene og med de samme oppgaver som, de som har fått asyl. Vi mener denne situasjonen er totalt uakseptabel og uverdig, og vi har den grunn startet en underskriftskampanje for å gi opphold til de gjenværende kamptolkene.

Kamptolkene har satt sitt eget liv i fare for å redde norske soldater, og ligget i fremste linje side om side med norske styrker i harde kamper mot Taliban. SIOPS har i hele høst hatt ukentlig kontakt flere av de 26 tolkene som er igjen, og tilbakemeldingene fra de er at lever med en konstant trussel fra nettopp Taliban.

- Det gjør et meget sterkt inntrykk å høre historiene til disse unge mennene. Omtrent hver 2-3 dag må de endre skjulested. Presset de lever under er utholdelig, og de kan ikke under noen omstendigheter ha noe kontakt med familien. Livene deres har rett og slett blitt ødelagt fordi de har jobbet for de norske styrkene. De har ingen framtid i Afghanistan og må umiddelbart få beskyttelse i Norge, sier rådgiver i SIOPS Arve Aasbak.

Underskriftskampanjen retter seg mot våre folkevalgte og regjeringen med krav om at de 26 gjenværende kamptolkene gis opphold på lik linje med sine kollegaer. Vi vil derfor søke støtte av den norske befolkningen i form av underskrifter i denne kampanjen for å legge trykk på myndighetene og fremkalle handling. For å støtte denne kampanjen kan du gå inn på nettsiden underskrift.no og signere.