Nyhetsarkiv 2014

Felles pressemelding fra SIOPS, NROF, NOF og BFO

Veteranforbundet SIOPS, Norske Reserveoffiserers Forbund (NROF), Befalets Fellesorganisasjon (BFO) og Norges Offisersforbund (NOF) har i dag sendt ut en felles pressemelding vedrørende situasjonen til de 26 afghanske tolkene som har tjenestegjort for de norske styrkene i ISAF-operasjonen i Afghanistan. Både tidligere og nåværende forsvarsansatte er meget bekymret for situasjonen til de gjenværende tolkene. Vi har derfor besluttet å sende en felles oppfordring til Storting og Regjering der vi ber de gi en ny og rask vurdering av beskyttelsesbehovet til de 26 unge mennene som nå lever i skjul på grunn av arbeidet de har utført for Forsvaret og den norske stat.

De som har stilt opp for oss, må vi ta vare på etterpå

PRESSEMELDING FRA NROF, NOF, BFO OG SIOPS

Over halvparten av de afghanske tolkene som har jobbet sammen med norske styrker i ISAF-operasjonen i Afghanistan har fått avslag på sin søknad om opphold i Norge. Dette er 26 unge menn som sterkt har medvirket til at norske soldater har kunnet løse oppdrag på den beste mulige måte i Afghanistan. Tolkene har gjort tjeneste i norsk uniform, vært bevæpnet med norske våpen og stått skulder ved skulder med norske soldater. Disse menneskene lever nå i skjul i ulike provinser i Afghanistan, med trusler fra Taliban som følge av å ha jobbet for våre styrker.

For oss som veteraner, soldater og offiserer strider dette mot grunnleggende militær ledelsesfilosofi: Løs oppdraget – ta vare på dine kvinner og menn. Vi vil derfor appellere til den politiske ledelsen i Norge om å gjøre en ny vurdering av beskyttelsesbehovet til de 26 gjenværende afghanske tolkene.

Sikkerhetssituasjonen i Afghanistan er forverret siden forrige regjering etablerte en spesialordning for lokalt ansatte tolker. Flere av tolkene fikk ikke anledning til å søke da UDI som følge av spesialordningen var i de norske leirene for å gjøre asylintervjuer, og avslagene ble gitt uten videre begrunnelse. Slik situasjonen i dag er i Afghanistan, er vårt utgangspunkt at terskelen for å gi opphold til tolkene som har jobbet for norske styrker må være meget lav. Dette er ingen innvandringspolitisk sak, men et spørsmål om hvordan vi ivaretar militært personell før, under og etter oppdrag. De som har stilt opp for oss, må vi ta vare på etterpå.

Vi plikter å gi tolkene en anstendig behandling. Hvordan vi løser situasjonen for de afghanske tolkene, er avgjørende også for bevaring av Norges og det norske forsvarets svært gode omdømme internasjonalt. Med lederverv i NATO, bør Norge være et foregangsland innenfor ivaretakelse av de lokalt ansatte som bistår oss i oppdrag.

SIOPS, NROF, BFO og NOF ber Regjering og Storting ta de nødvendige grep slik at de 26 tolkene får en ny og rask vurdering av sitt beskyttelsesbehov. Vi har ingen tid å miste, Taliban er sterke og har god etterretning i Afghanistan. Hør på de norske soldatene som har tjenestegjort sammen med eller i liknende oppdrag som disse 26 tolkene. Disse er våre medsoldater, ikke la oss la de være igjen når vi trekker oss ut!

Befalets Fellesorganisasjon (BFO)
Norske Reserveoffiserers Forbund (NROF)
Veteranforbundet SIOPS (SIOPS)
Norges Offisersforbund (NOF)