Nyhetsarkiv 2015

Etter sjokket- ny bok om traumatisk stress og PTSD

I går deltok vi på lansering av boken "Etter sjokket- traumatisk stress og PTSD" som er skrevet av Nille Lauvås. Nille er personalsjef i Kunnskapsdepartementet og var på jobb i i Regjeringskvartalet den 22.07.11 da bomben smalt. I boken beskriver hun hvordan dette har påvirket livet hennes i etterkant og hvordan hun har bearbeidet traumene sine og kommet videre. I arbeidet med boken har hun hatt nær og tett dialog med Anders Grindaker, talsperson i SIOPS, og både i boken og under lanseringen i går fikk Anders takk for sitt bidrag til boken.

Boken, som er skrevet i samarbeid med psykolog Rolf Lindgren, er en praktisk rettet bok som viser hvordan kroppen og hodet reagerer når vi trenger å beskytte oss mot fare. Den beskriver hvor du kan finne hjelp hvis du har fått PTSD, hvorfor man reagerer som man gjør når blir rammet av PTSD og hvordan man kan få en bedre hverdag. Boken retter seg primært mot personer med PTSD, deres pårørende og helsepersonell som ønsker en innføring i denne tematikken.

Et av hovedpoengene i boken er at det er mulig å komme seg videre etter at man har opplevd en traumatisk hendelse, men for å komme videre er det viktig at man forstår hva som skjer med deg, hvilke prosesser som pågår i kroppen og hvordan du kan forholde deg til disse. Nille fikk bearbeidet sine traumer gjennom terapi og er i dag tilbake i 100 % jobb.

Veteranforbundet SIOPS ønsker å takke Nille og Rolf som har skrevet en god bok om et viktig tema som berører mange mennesker. Vi er også glade for at vi kan bidra med vår kunnskap og erfaring på dette feltet ovenfor andre grupper i samfunnet slik at denne problematikken blir bedre belyst.

Bestilling av boken kan gjøres på forlagets hjemmeside.