Nyhetsarkiv 2015

SIOPS er med på å utvikle kurs for helsepersonell om psykisk helse hos veteraner

I samarbeid med Rådet for psykisk helse skal vi utarbeide meritterende kurs for leger og psykologer om psykiske belastningsskader hos veteraner. Prosjektet er finansiert av Extrastiftelsen helse og rehabilitering og Den norske legeforeningen og Norsk psykologforening deltar i utviklingen av kursene i programkomitéen for prosjektet. Kursene vil kunne tas som en del av spesialistutdannelsen til leger, psykologer og psykiatere. Målet er at veteranene får tilgang til flere behandler med kompetanse på dette området.

Målsettingen til dette samarbeidsprosjektet er å vekke interesse for og utvikle viktig kompetanse innenfor psykisk helse og om psykiske helseplager hos veteraner blant fastleger, psykologer og psykiatere. I arbeidet med å utarbeide et undervisningsopplegg er det et poeng at det skal være stor grad av brukermedvirkning, og i denne sammenheng spiller vi i SIOPS en sentral rolle. Videre er har prosjektet som mål at det etableres et permanent videreutdanningstilbud i samarbeid med offentlige aktører.

Det er et mål at oversikt over de som har gjennomført kurset gjøres tilgjengelig for blant annet SIOPS slik at veteraner enkelt skal komme i kontakt med behandlere med interesse og kompetanse på feltet. Hele hensikten med kurset er at veteranene får et bedre og lettere tilgjengelig behandlingstilbud. Det er veteranene som er dette kursets sluttbrukere, og meningen er at dette skal komme veteranene til gode.

Planen er å kjøre to kursrekker à to kurs, med samlinger vår og høst. Det tas sikte på å gjennomføre kursopplegget med mellom 20 og 30 deltakere per kurs. Første samling er planlagt høsten 2015.