Nyhetsarkiv 2015

Den nye uførereformen og skattetrekk

Vi har i løpet av de siste dagene fått flere henvendelser fra veteraner med uførepensjon som har opplevd å få et høyere skattetrekk i år enn tidligere år. Det er ikke slik at det er særlige skatteregler for veteraner som mottar uførepensjon, men en følge av den nye «uførereformen» som gjelder for alle mottakere av uførepensjon.

Grunntanken i reformen er at alle nå skal betale full trygdeavgift på 8,2 % mot tidligere 5,7 %. Bakgrunnen er at alle ytelser fra for eksempel NAV gir pensjonspoeng.  For de som har fått rett beregnet pensjon med yrkesskadetillegget så vil pensjonen etter fylte 67 være sikret under enhver omstendighet. Videre er særfradraget i praksis falt bort. Når det gjelder skattebegrensingsreglene så vil de med rett beregnet pensjon (Yrkesskadefordelen) ikke slå inn.

Når skattetrekk fastsettes så tas det hensyn til at juni er skattefri og at det er halv skatt i desember. Dette betyr at den skatt som beregnes ved utskrivning av forskuddstrekk må trekkes 10 og en halv måned.

For å kompensere for bortfall av særfradrag og økt trygdeavgift ble pensjonen satt opp med virkning fra 01.01.2015. Alle har mottatt brev fra NAV i den anledning. Videre utskrives forskuddsskatten på de opplysninger skatteetaten har for 2014. Riktignok er den nye pensjonen lagt inn.

Tallene for 2014 stemmer nødvendigvis ikke hva gjelder gjeld/formue og rente/inntekt.

Det er all grunn til å gå inn på skatteetaten.no og sjekke sine tall.

  • Skriv ut