Nyhetsarkiv 2015

Vel gjennomført landsmøte!

Landsmøte 2015 i Veteranforbundet SIOPS ble vel gjennomført den 07.03.15 på Forsvarets Veteransenter på Bæreia. Nærmere 30 medlemmer hadde meldt seg på landsmøtet og den åpne debatten viste at det var en engasjert gjeng som hadde tatt turen til årets landsmøte. Landsmøtet fattet flere nye vedtak til Handlingsplanen for 2015/2016 og kom med saker som skal tas opp til videre behandling i organisasjonen. Landsmøtet valgte også et nytt styre med god og variert kompetanse i forhold til SIOPS sine prioriterte arbeidsområder.

Landsmøtet valgte Per Elvestuen som styreleder i SIOPS. Per er 52 år og bosatt i Oslo. Til daglig arbeider han som kommunikasjonssjef i Avfall Norge, og som selvstendig konsulent innenfor kommunikasjon, media, PR og politisk rådgivning. Han tjenestegjort i internasjonale operasjoner i Bosnia, Libanon og Afghanistan.     

Handlingsplanen for 2015/2016 som landsmøtet vedtok kan du lese her.

Nedenfor kan du se oversikten over den nye sammensetningen i styret og de øvrige komiteer.

Nytt styre


Styreleder: Per Elvestuen

Nestleder: Per Otto Olsen

Øvrige styremedlemmer


Jøran Dahl, Ketil Blomlie, Lisbeth Raastad, Knut Bendiksen, Hans Petter Karlsen, Tomas Formo Langkaas og Rolf Erik Hovland.

Kontrollkomité


Leder: Bjørn Pettersen

Øvrige medlemmer: Teddy Kjendlie og Kjell Fredriksen.

Valgkomité


Leder: Morten Blom

Øvrige medlemmer: Tom Erik Løkken, Jo Ellegård og Arnstein Forodden.