Nyhetsarkiv 2015

Felles innsats for norske veteraner i Thailand

En av POCene til SIOPS, Morten Blom, bor store deler av året i Thailand og har på frivillig basis støttet og bistått flere norske veteraner som har bosatt seg i Thailand. Morten har nylig vært på besøk på besøk i Sjømannskirken i Pattaya der han har hatt møter med veteraner og ansatte i Sjømannskirken.

Sjømannskirken er en viktig institusjon for mange nordmenn i Pattaya og har mye daglig besøk i tillegg til sine mange turer og arrangementer.

 Morten har etablert et samarbeid med diakon Vidar Svarva i Sjømannskirken angående veteransaker. Vidar har et bredt nettverk både i lokalmiljøet, i ulike institusjoner i Pattaya og på den Norske Ambassaden i Bangkok. Han vil bli en viktig ressursperson for SIOPS i Thailand.

-Jeg har kommet i kontakt med flere veteraner i Thailand som har ulike behov for hjelp, bistand og støtte. Da er det godt å ha Vidar og Sjømannskirken som både kan være samtalepartner og navigere veteranene til de rette instanser, sier Morten på Skype fra Thailand.

SIOPS er meget glade for at vi har fått til dette samarbeidet og vi ser frem til et rikt samarbeid som vil komme både veteraner og Sjømannskirken til gode.

Link til Sjømannskirken i Pattaya: http://sjomannskirken.no/pattaya/