Nyhetsarkiv 2015

Delta på Soldier Ride i august?

Veteranforbundet SIOPS har gleden av å invitere skadde veteraner til den årlige sykkelturen "Soldier Ride"  som hvert år arrangeres av den amerikanske veteranorganisasjonen Wounded Warrior Project. Sykkelturen er åpen for skadde veteraner, og har deltakere fra en rekke NATO-land. Foreløpig tidspunkt for sykkelturen er 22.- 24. august, men deltakere må sette av et par dager i for- og etterkant.

Alle veteraner som er skadd i eller som følge av deltagelse i internasjonale operasjoner kan søke om å delta. Målet er en bredt sammensatt gruppe veteraner, fra ulike misjoner og aldersgrupper. Både veteraner som har sluttet i Forsvaret og stadig tjenestegjørende kan søke om å delta.

Med unntak av egen reiseforsikring og private utgifter dekkes alle kostnader (reise, losji og mat). Deltagerne får også sykkeltøy og spesialtilpasset sykkel til låns.

Hvis du har spørsmål eller ønsker å melde deg på "Soldier Ride", ta kontakt med Gisle Bruknapp. Da det er begrenset antall plasser på turen, skriv en kort "søknad" om hvor du har tjenestegjort og hvorfor du ønsker å delta i den norske delegasjonen. Søkandsfrist er 1. juli.

Link til Wounded Warrior Project

Link til Soldier Ride

P.S. Frank Sandbye-Ruud som deltok i den norske delegasjonen til Soldier Ride ifjor, og han skrev i den forbindelse en flott reisereportasje fra turen som kan leses her