Nyhetsarkiv 2015

Tips din fastlege og behandler om kurset Veteraners psykiske helse

Det er en kjensgjerning at det norske samfunnet, og særlig det sivile hjelpeapparatet, ikke har evnet å følge opp våre veteraner godt nok. Både NAV og spesialisthelsetjenesten fikk flengende kritikk i fjorårets rapport av Riksrevisjonen om ivaretakelse av veteraner. Veteranene opplever et hjelpeapparat uten nødvendig kompetanse, og av den grunn har SIOPS gått sammen med Rådet for psykisk helse for å utvikle en kursmodul som er skreddersydd for leger og psykologer.

Kurset som har fått navnet Veteraners psykiske helse er delfinansiert av Extrastiftelsen, og i tillegg til Rådet for psykisk helse er en rekke fagmiljøer tilknyttet prosjektet. Dette er nybrottsarbeid og SIOPS vil knytte kontakt med behandlerne som deltar på kurset, slik at vi lettere kan koble veteranen opp mot behandlere med kompetanse på området.

Det er Arne Ørum i Rådet for psykisk helse som er leder for prosjektet og med seg i arbeidsgruppen som har utformet programmet har han representanter for Norsk Psykiatrisk Forening, Den Norske Legeforening, Norsk Psykologforening og SIOPS.

- Målgruppen for kurset er jo først og fremst de ansvarlige behandlerne i det sivile helsevesenet. De vil få en ganske bred presentasjon og en grunnleggende innsikt i problematikken: om psykotraumer, belastningsskader og tilpasningsforstyrrelser hos veteraner. Det er viktig at behandlere har grunnleggende forståelse og kunnskap, og også at de vet hvilke miljøer som kan mer om dette. Underviserne er de beste vi kunne få tak i, klinikere og forskere med mye erfaring, kan Ørum fortelle.

Rådgiver i SIOPS, Arve Aasbak, har fulgt arbeidet med kurset tett og er veldig opptatt av at veteranene informerer sine egne fastleger og behandlere om dette kurset. Han har selv mye erfaring med det sivile helsevesenet, både egne og som POC i SIOPS. Arve har selv erfart hvor lite kunnskap det er om veteraners psykiske helse og hvordan dette fører til slett behandling og oppfølging.

- Det sivile helsevesen har et formidabelt forbedringspotensial når det gjelder å behandle krigsskadde norske soldater. Egen og øvrig erfaring viser at kunnskapsnivået på dette området (PTSD) er mangelfull og at feildiagnostisering ofte forekommer blant fastleger, psykologer og psykiatere. Jeg håper og tror dette er et steg i riktig retning og at denne type kurs blir etterspurt over det ganske land! Etablering og desentralisering av denne kunnskapen vil styrke samfunnet i dets ansvar for ivaretagelse av soldater som stilt opp for nasjonen vegne, sier Aasbak. 

Vi håper alle veteraner følger Arves oppfordring og tipser sine fastleger/behandlere om kurset Veteraners psykiske helse. Program og påmelding til kurset kan gjøres gjennom nettsiden til Rådet for psykiske helse.