Nyhetsarkiv 2015

Vellykket fagdag i Bergen

Den 25. september hadde nærmere 50 personer tatt turen til Kronstad Hovedgård for å delta på SIOPS og NAV Hordaland sin fagdag om veteraner. Fokuset for fagdagen var psykisk helse og arbeid, og blant de frammøtte var det en god blanding av av veteraner, politikere, representanter fra næringslivet og personer som arbeider i det sivile i hjelpeapparatet. Initiativet til fagdagen kom fra lokale veterankrefter i Bergen, med POC i SIOPS Bjørn Dåvøy i spissen, som ønsket å sette å fokus både på psykiske utfordringer etter tjeneste og muligheten til å delta i arbeidslivet.

Hoveforedraget ble holdt av Freddy Bolle som særlig for mange veteraner er et kjent navn. Freddy har tjenestegjort i Libanon, Somalia, Kosovo, Bosnia og Afghanistan. I tillegg til å være veteran er han også pårørende til sine to brødre, der Trond ble drept i 2010 i Afghanistan og der Lasse i dag er ufør på grunn av psykiske belastningsskader som følge av sin utenlandstjeneste. Freddy fortalte om oppveksten og det sterke båndet brødrene i mellom, erfaringene fra internasjonale operasjoner, historier fra sivil jobb i barnevernet og hvordan Tronds dødsfall og Lasses psykiske skade har påvirket både han og familien. Til tross for til tider alvorlige og dystre temaer evner Freddy å formidle budskapet sitt på en engasjerende, varm og humoristisk måte. 

Etter foredraget til Freddy var det en rekke ulike aktører fra NAV og NHO Service som holdt foredrag om det å stå i arbeid selv om man har psykiske utfordringer og hvilke positive effekter arbeid har på den psykiske helse. NAV sitt kompetansemiljø for veteransaker informerte om hvordan de kan bistå både veteraner og de ansatte på NAV-kontorene når det kommer til vetransaker. Ragnhild Friis-Ottesen fra NHO Service fortalte om prosjektene "Ringer i vannet" og "Våre veteraner- velkommen hjem til arbeid" som skal bistå veteraner med og uten belastning tilbake til det sivile arbeidslivet. Magdalena Krossgått fra NAV Hordaland er landets eneste medarbeider med brukererfaring og hun fortalte sin historie om hvordan hun har gått fra å være ufør på grunn av psykisk sykdom til 100 % jobb som rådgiver i NAV. Magadalena jobber i dag med holdninger og for å bekjempe fordommer knyttet til psykisk sykdom. NAV Hordaland holdt også innlegg om IPS- Individuell Jobbstøtte som er en metode der målet er ordinært lønnet arbeid for brukerne samtidig som arbeidsgiverne får arbeidskraften de har behov for.

Dagens siste innlegg ble holdt av byråd for sosial, bolig og områdesatsing i Bergen kommune, Silje Hjemdal. Hun fortalte om veteranplanen til kommunen som tar for seg hvordan Bergen på best mulig måte kan hedre, ivareta og nyttiggjøre seg av soldater som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner.

Fagdagen i Bergen viste oss at det er en rekke ulike aktører fra et bredt spekter av miljøer som arbeider med veteransaken og veteranivaretakelse. For alle oss som arbeider med dette feltet er det utrolig viktig at vi skaper gode arenaer der vi kan lære hva de ulike aktørene kan tilby veteranene. Det at vi denne dagen fikk møtes og utveklset erfaringer og visittkort er et viktig steg i riktig retning for å få til en så god ivaretakelse som mulig for de guttene og jentene som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner på våre vegne.