Nyhetsarkiv 2015

Stinn brakke på Thomas Rathsack!

Høstens andre åpne møte hos SIOPS' info- og ressurssenter var en formidabel suksess. Over 100 stykker hadde den 27. oktober møtt for å høre den tidligere danske jegersoldaten Thomas Rathsack fortelle om krigens brorskap. Lokalet var så fylt til randen av mennesker at vi var nødt til å ta bruk bakrommet vårt og live-overføre foredraget slik at alle de frammøtte skulle få det med seg. Ekstra hyggelig var det at veldig mange unge og nye folk hadde tatt turen til SIOPS' info- og ressurssenter for første gang. 

Thomas Rathsack har tidligere arbeidet i 11 år som dansk jegersoldat og vært 2 år i Irak og Afghanistan. I dag arbeider han som forfatter og foredragsholder, og hans første bok "Elitesoldat- I krig på fremmed jord" fra 2009 har solgt over 250.000 eksemplarer. Rathsack er nærmest som en "rockestjerne" i forsvarsmiljøet, noe som kom tydelig fram denne kvelden. Enkelte av publikummerne hadde kjørt i 3-4 timer for å få med seg foredraget og i pausen og etter foredraget var det en lang kø av folk som ville ha signert bok og "selfie" sammen med Rathsack.


Thomas Rathsack trakk et fullt hus og vi måtte video-overføre foredraget til bakrommet.

 

Høstens møterekke er delt inn i ulike temaer og temaet for dette åpne møte var "Soldaten i krigen". Foredraget til Rathsack hadde tittelen "Krigens brorskap" og tok for seg blant annet hvorfor han vervet seg til jegerkorpset, hva som gjør en soldat god og hvor viktig det er med tette bånd blant soldater som er ute i krig sammen. I foredraget vektla Rathsack at krigsområder ikke er en plass for store egoer som tar mye plass. En god soldat oppfører seg og handler etter hva som er best for laget. Det funker ikke å være macho, og en ekte soldat består, i følge Rathsack, av 80 % mental styrke og 20 % fysisk styrke.

- Det avgjørende er ikke hvor mange armhevinger du tar, men at du evner å ta riktige avgjørelser under hardt mentalt press, sa Rathsack.

Thomas Rathsack signerte bøker etter foredraget.

 

Under avslutningen av foredraget tok Rathsack opp et spørsmål han stadig blir stilt: Hvorfor valgte du å bli soldat? 

- Når jeg blir stilt dette spørsmålet sier jeg at jeg har vært soldat fordi det ga meg noe personlig, og fordi fellesskapet mellom soldatene var så utrolig sterkt, kunne Rathsack fortelle.

Rathsack vektla at det verdifellesskapet som oppstår mellom soldater var hovedgrunnen til at han var så lenge i Forsvaret. Det var ingen politiske eller ideologiske årsaker, men altså menneskelige årsaker som gjorde at han valgte denne karriereveien.

- Det er ikke noe "bullshit" når man er i krig med noen. Det er alltid menneskets beste side som kommer fram, avsluttet Rathsack med å si til de frammøtte.