Nyhetsarkiv

Grundig innføring i TBI- Traumatic Brain Injury

SIOPS arrangerte den 05. juni et temamøte om traumatiske hjerneskader, TBI, altså Traumatic Brain Injury. Det handlet i første rekke om TBIm, altså såkalt mild (lettere) type av en slik hodeskade.

I Norge har denne typen skader blant veteraner fra intops til nå vært lite omtalt. Det har også vært lite oppmerksomhet om dette innenfor forskning og behandling her hjemme, i motsetning til i andre land. Særlig i USA har denne typen skader fått betydelig oppmerksomhet. Dette er en av grunnene til at vi har ønsket å sette dette temaet på dagsorden. En annen grunn er at symptomene og helseplagene på grunn av TBIm blant veteraner ofte ligner mye på, og kan være sammenfallende med typiske symptomer ved andre psykotraumer, ikke minst posttraumatisk stresslidelse, PTSD.  

Til å undervise hadde vi invitert førsteamanuensis Alexander Olsen fra NTNU. Han er spesialist i klinisk nevropsykologi, og arbeider ved Avdeling for ervervet hjerneskade ved klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering ved St Olavs Hospital. Han kommer fra det som sannsynligvis er det fremste forsknings- og behandlingsmiljøet for (sivil) TBI i Norge, men har gjennom forskning ved UCLA i USA, og deltakelse i, og ledelse av flere større internasjonale forskningsprogrammer også god innsikt i hvor man står i forskningen på militær TBI.

Vi fikk en generell introduksjon om traumatiske hjerneskader med hovedfokus på kliniske forløp etter lette hodeskader (mild TBI), inkludert klassifisering, kartlegging av skade ved bruk av avansert hjerneavbildning og kliniske metoder, og ulike behandlingstilnærminger. På behandlingssiden ble flere tilnærminger som er kjent fra behandling av symptomer på psykotraumer anbefalt, slik som kognitiv terapi, søvnhygiene, m.m.

Introduksjonen viste at det fremover vil være behov for mer forskning her hjemme, som også inkluderer militær TBIm. En slik forskningsinnsats forutsetter trolig et nærmere samarbeid mellom militærmedisinske og sivile fagmiljøer.