Nyhetsarkiv

Veterankurs får penger i Stortinget!

Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget har vedtatt å støtte kurset Veteraners psykiske helse med 150 000 kroner. Dette er et meritterende kurs for leger og behandlere. Vi i SIOPS er glade for å ha fått støtte slik at vi kan videreføre kuret i veteraners psykiske helse for behandlere i den sivile helsetjenesten. Det er spesielt gledelig at denne støtten kommer direkte fra de folkevalgte, sier fungerende generalsekretær i SIOPS, Gisle Bruknapp.

-SIOPS mener at dette er et kurset bør driftes som et fast tilbud. Det er viktig at sivile leger og behandlere har kompetanse på veteraners psykiske helse når de møter de som trenger støtte og oppfølging, sier Bruknapp.

Les saken i Forsvarets Formum her.

Les mer om kurset her.