Årsberetninger 2011-2018

Veteranforbundet SIOPS utarbeider en årsberetning før hvert landsmøte. Åreberetningen inneholder en oversikt over organisasjonens økonomi og de aktiviteter og tiltak som har blitt gjennomført siden forrige landsmøte. Her kan du lese årsberetninger fra Veteranforbundet SIOPS (filene er i PDF-format).

Årsberetning 2017-2018

Årsberetning 2016-2017

Årsberetning 2015-2016

Årsberetning 2014-2015

Årsberetning 2013-2014

Årsberetning 2012-2013

Årsberetning 2011-2012