Velkommen hjem

Veteransidene på SIOPS.no er laget spesielt for deg som har avsluttet tjenesten, og som er opptatt av usynlige senskader. Enten for egen del, eller fordi en du har vært ute sammen med har behov for hjelp.

Alle som har deltatt i internasjonale operasjoner kan med rette kalle seg veteraner. For de aller fleste fortsetter livet på godt og vondt, og minnet om tjenesten i utlandet svinner bort med tiden. Mange minnes gode dager med kameratskap og et meningsfylt oppdrag. Andre er skuffet og desillusjonerte etter ørkesløse dager og netter på vakt eller beredskap. For noen blir minnene til et mareritt de ikke kan komme unna. Det er denne gruppen, de usynlige skadde, som har behov for SIOPS. Vi er der som en støtte og veileder når skadde veteraner møter et massivt offentlig byråkrati. Vi bistår med hjelp og støtte til veteraner og pårørende som allerede er i en fortvilet situasjon, og som ikke når frem til riktige instanser med sine problemer.

Den vanskelige delen

De færreste med psykiske senskader oppdager selv at de er rammet. Som regel er det utenforstående som først ser at noe er galt. For den skadde vil det som regel komme en følelse av at noe ikke er helt som det skal være. Symptomene kan være snikende og forskjellige. Søvnproblemer, konsentrasjonsvansker, ubehag i offentlige situasjoner, angst, raserianfall, økt medikament- eller alkoholbruk. Alt sammen kan være tegn på senskader. Det vanskelige er å føre problemene tilbake til tjenesten, kanskje det har gått ti-femten år før de første symptomene kommer.

På veteransidene finner du informasjon om vårt likemannsarbeid, kontaktpunkter, veiledning i møter med det offentlige, nyttige skjemaer og nyheter som angår skadde veteraner og pårørende. Du kan ringe oss om det er noe du har på hjertet. Vil du snakke med noen som forstår hva det handler om? SIOPS består av veteraner fra de fleste operasjoner Norge har deltatt i. Mange av oss ble skadet, og vi tar alle veteraner på alvor.