Likemannsarbeid

Opplever du utfordringer etter tjenesten og ønsker du å komme i kontakt med en likemann?

SIOPS' likemannsprosjekt går under navnet Point of contact (POC) og er et landsdekkende nettverk bestående av veteraner som har lang og bred erfaring med veteranarbeid. Alle POCene har selv erfaring med ,og kunnskap om, det sivile og militære hjelpeapparatet og offentlige etater. Hovedoppgaven til en POC er å være likemann ovenfor andre veteraner, og en POC kan blant annet hjelpe og bistå deg i forhold til å melde yrkesskade, sette deg i kontakt med advokat, være en samtalepartner eller bisitter i møter med NAV eller andre offentlige instanser.

Vi vet at noen får helseplager etter deltakelse i internasjonale operasjoner. Foruten nedsatt helse, kan dette påvirke familieliv/sosialt liv, arbeidssituasjon og personlig økonomi. Ta grep om egen situasjon - få råd og støtte av veteraner som selv har vært der du er.

Dette er POC:

 • Veteraner som selv har hatt helseplager og utfordringer knyttet opp til disse.
 • Har kjennskap til og erfaring med militært og sivilt hjelpeapparat, og har et bredt nettverk innad i hjelpeapparatet.
 • Har lang erfaring med veteranarbeid.
 • Samarbeider tett med administrasjonen i SIOPS.
 • SIOPS har en egen hørsels-POC som bistår veteraner med hørselsskader etter internasjonale operasjoner.

Dette gjør POC:

 • Hører på deg.
 • Navigerer deg inn i hjelpeapparatet.
 • Er en samtalepartner og støtte.
 • Bistår deg med å melde yrkesskade.
 • å opprette kontakt med hjelpeapparat.
 • setter deg i kontakt med advokat ved behov.
 • Mulig bisitter i møter med f.eks. NAV, fastlege og behandler.

Ønsker du å snakke med en POC eller mer informasjon om POC-nettverket?

Ta  kontakt med rådgiver Ruth Helen Thorheim / 975 49 626 / ruth@siops.no